0
Your Cart

วิธีการตั้งค่าประตูรีโมท BSM

มอเตอร์ประตูรีโมทรุ่น BSM เป็นมอเตอร์ชนิด AC ขนาดกลาง ใช้กับประตูที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม สามารถใช้กับประตูบ้านทั่วไปได้เป็นอย่างดี

วิธีการเปิดประตูรีโมท ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

หากประตูรีโมทของคุณไม่ทำงาน หลังจากไฟฟ้าดับ ไม่ต้องตกใจไป เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ประตูรีโมทจะมาพร้อมกับชุดปลดล็อกฉุกเฉิน

การดูแลรักษาประตูรีโมท

ประตูรีโมท เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างแพง ดังนั้น เพื่อช่วยให้ประตูรีโมทของคุณสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานที่สุด เราขอแนะนำให้คุณทำการดูแลรักษาประตูรีโมทตามขั้นตอนดังต่อไปนี้