0
Your Cart

รีโมทสัญญาณวิทยุ กับ รีโมทอินฟราเรด แตกต่างกันยังไง?

ความแตกต่างระหว่างรีโมทประเภทอินฟราเรดและรีโมทประตูสัญญาณวิทยุ ขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะใช้งาน และความซับซ้อนของการติดตั้งและการซ่อมบำรุง

วิธีการเปลี่ยนถ่านรีโมทประตูรั้ว

หากรีโมทที่ใช้งานไปนาน ๆ เริ่มมีปัญหา สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองเพียงแค่เปลี่ยนถ่านรีโมทประตูอันใหม่ ทำเองได้ง่าย ๆ ตามวิธีที่เราบอกได้เลย