0
Your Cart

Reed Switch คืออะไร?

Reed Switch จะเป็นแม็กเนติกเซนเซอร์สวิตช์เปิดปิดในรูปแบบที่การติดตั้งง่ายกว่า และมีการใช้งานด้วยหน้าสัมผัสที่ขึ้นอยู่กับแรงของแม่เหล็ก