0
Your Cart

รีโมทสัญญาณวิทยุ กับ รีโมทอินฟราเรด แตกต่างกันยังไง?

ความแตกต่างระหว่างรีโมทประเภทอินฟราเรดและรีโมทประตูสัญญาณวิทยุ ขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะใช้งาน และความซับซ้อนของการติดตั้งและการซ่อมบำรุง