0
Your Cart

สายไฟที่ใช้กับประตูรีโมท

การติดตั้งประตูรีโมทสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุด ก็คือ สายไฟที่เหมาะแก่การติดตั้งประตูรีโมทไว้ใช้งานภายนอกบ้าน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร