0
Your Cart

วิธีการเปิดประตูรีโมท ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

หากประตูรีโมทของคุณไม่ทำงาน หลังจากไฟฟ้าดับ ไม่ต้องตกใจไป เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ประตูรีโมทจะมาพร้อมกับชุดปลดล็อกฉุกเฉิน