0
Your Cart

ลิมิตสวิตช์ คืออะไร?

หากต้องเลือกอุปกรณ์สำหรับทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร, งานสร้างลิฟท์ และประตูรีโมทไฟฟ้า การเลือกใช้ลิมิตสวิตช์ ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานได้เหมาะสม ในราคาที่ต่ำอีกด้วย