0
Your Cart

วิธีการปลดล็อคประตูรีโมท BSM

วิธีปลดล็อกประตูอัตโนมัติ BSM ในกรณีฉุกเฉิน จะต้องใช้กุญแจที่มีมาให้ในการติดตั้งครั้งแรก เพื่อปลดล็อกและสามารถจะเลื่อนประตูด้วยตัวเองได้