0
Your Cart

วิธีการตั้งค่าประตูรีโมท BSM

มอเตอร์ประตูรีโมทรุ่น BSM เป็นมอเตอร์ชนิด AC ขนาดกลาง ใช้กับประตูที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม สามารถใช้กับประตูบ้านทั่วไปได้เป็นอย่างดี