0
Your Cart

ต้องรู้ก่อนติดตั้ง .. “ประตูรีโมท” !! 

การติดตั้งมอเตอร์แก่ประตูนั้นสามารถทำได้ 2 แบบด้วยกัน ทั้งแบบต่อกับปลั๊กและต่อกับตู้โดยตรง โดยควรปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการติดตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน