0
Your Cart

ประตูรีโมท ควรมีน้ำหนักเท่าไหร่ !?

นอกจากการเลือกมอเตอร์เพื่อประตูรีโมทแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องศึกษาและพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมนั่นก็คือ น้ำหนักของประตู เพื่อให้เกิดความเหมาะสม