0
Your Cart

Infrared Sensor Switch คืออะไร?

Infrared Sensor Switch คืออะไร?

เซ็นเซอร์อินฟราเรด คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยสัญญาณออกมา เพื่อให้รับรู้สภาพแวดล้อม เซ็นเซอร์อินฟราเรด สามารถวัดความร้อนของวัตถุและตรวจจับการเคลื่อนไหวได้

โดยหลักการในการทำงานของเซ็นเซอร์อินฟราเรดนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Photoelectric Sensors) โดยเซ็นเซอร์อินฟราเรด จะประกอบไปด้วย IR LED และโฟโตไดโอด IR 

  1. IR LED เป็นเครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ปล่อยรังสี IR LED โดยรังสีที่เกิดจาก IR LED มนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
  1. โฟโตไดโอด IR เป็นเครื่องรับสัญญาณ โดยจะตรวจจับเพียงรังสี IR อินฟราเรดชนิดต่าง ๆ

เมื่อ IR LED และโฟโตไดโอด IR มารวมกันสร้างการแผ่รังสีแล้วจะส่งสัญญาณมาถึงวัตถุและการปล่อยรังสีบางส่วนจะสะท้อนกลับไปยังเครื่องรับอินฟราเรด ตัวรับสัญญาณ IR สามารถตัดสินใจได้โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของการตอบสนอง

Infrared Sensor Switch เป็นระบบ Sensor ที่ใช้การตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยระบบ Infrared เป็นระบบการตรวจจับเคลื่อนไหวที่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะสัญญาณแจ้งเตือนกันขโมยขึ้นมา เพื่อป้องกันคนบุกรุกเข้ามายังพื้นที่ส่วนตัว และยังสามารถใช้กับพิ้นที่ส่วนร่วมได้เช่นกัน โดยใช้ระบบ Infrared นั้นร่วมกับประตูอัตโนมัติ สามารถทำให้ประตูเปิด – ปิดอัตโนมัติได้ ช่วยอำนวยความสะดวก ใช้งานง่าย และประหยัดเวลา

บริการติดตั้ง ซ่อม ประตูรีโมท มอเตอร์ประตู บริการถึงบ้านภายใน 1 ชม. ทั่วกทมและปริมณฑล
ประกันงาน ซ่อม 3 เดือน งานติดตั้ง 1 ปี
โดยบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ประตูรีโมทมีปัญหา Pa2remote.Com ยินดีให้คำปรึกษาฟรีโดยช่างที่มีคุณภาพ

โทร : 0952062066
Line : @Patwo
Email : Pa2remote@Hotmail.Com