0
Your Cart

Beam Sensor คืออะไร?

Beam Sensor คืออะไร?

Beam Sensor คือ การยิงลำแสงออกอุปกรณ์เพื่อไปสะท้อนกับอีกอุปกรณ์หนึ่ง หรือตัวรับอุปกรณ์ โดยเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ตรวจจับแสง แสงที่มองเห็นและแสงที่มองไม่เห็น โดยใช้หลักการบังวัตถุ ทำให้การส่งแสงไปไม่ถึงปลายทาง หรือ ไม่สะท้อนกลับต้นทาง

สำหรับเซ็นเซอร์แสงสำหรับตรวจจับวัตถุ สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. Through Beam Sensor ตัวรับ – ตัวส่ง

เซ็นเซอร์แสงประเภทนี้ ประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับที่ติดตั้งตรงข้ามกัน สามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกชนิด และมีระยะการตรวจจับไกลที่สุดของ Photoelectric Sensor โดยที่แต่ละครั้งที่วัตถุขวางลำแสงระหว่างตัวส่งและตัวรับ มีการตอบสนองทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ตัวรับหรือไดโอด ตัวรับจะเปลี่ยนไป

  1. Retro – Reflective Sensor with Polarization Filter เซ็นเซอร์แสงตรวจจับวัตถุ

เซ็นเซอร์แสงตรวจจับวัตถุประเภทนี้ จะประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์แสงแบบตัวส่งและตัวรับรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน ลำแสงที่ส่งผ่านจะถูกสะท้อนด้วยแผ่นสะท้อนแสงหรือ Polarization Filter เพื่อให้กระทบกับเครื่องรับ

  1. Diffuse Sensor เซ็นเซอร์แสงตรวจจับวัตถุ

เซ็นเซอร์แสงตรวจจับวัตถุประเภทนี้ เป็นเซ็นเซอร์แสงตรวจจับวัตถุแบบตัวส่งและตัวรับรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน โดยลำแสงที่ถูกส่งผ่านจะสะท้อนกลับจากวัตถุโดยตรง ซึ่งเซ็นเซอร์ชนิดนี้ จะตรวจจับวัตถุที่สามารถสะท้อนแสงกลับมาได้

บริการติดตั้ง ซ่อม ประตูรีโมท มอเตอร์ประตู บริการถึงบ้านภายใน 1 ชม. ทั่วกทมและปริมณฑล
ประกันงาน ซ่อม 3 เดือน งานติดตั้ง 1 ปี
โดยบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ประตูรีโมทมีปัญหา Pa2remote.Com ยินดีให้คำปรึกษาฟรีโดยช่างที่มีคุณภาพ

โทร : 0952062066
Line : @Patwo
Email : Pa2remote@Hotmail.Com