0
Your Cart

ประวัติของประตูรีโมท

คือ ระบบในการทำงาน / ระบบสั่งการของประตูรีโมทด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งควบคุมระบบด้วยรีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit) หรือ ควบคุมด้วยสวิตซ์ (Push Button Switch)

ประวัติของประตูรีโมท

 • เริ่มต้นใช้งานครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1930 
 • วัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานครั้งแรก คือ สำหรับใช้งานในเหมืองแร่ เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองหรือป้องกันควันเข้ามา
 • เริ่มต้นการใช้งานระบบสำหรับการควบคุม คือ รีเลย์ไฟฟ้ากำลัง (Power Contactor) หลังจากนั้นมีการพัฒนาและใช้งาน PLC (Programmable Logic Controller) และมีการพัฒนา และใช้งานแผงอิเล็กทรอนิกส์ (Microcontroller Board)
 • เริ่มต้นการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยกลุ่มวิศวกรเครื่องจักร ผู้ซึ่งคิดและพัฒนาให้ประตูรีโมทมีราคาถูกลง แต่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานแบบเดิมไว้ / เพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสมัยนั้น
 • เริ่มต้นการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยกลุ่มชนชั้นสูง เนื่องด้วยราคาของประตูรีโมทที่มีราคาสูง และมีขนาดของประตูขนาดใหญ่ หลังจากนั้นมีการเริ่มต้นการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยกลุ่มชนชั้นกลาง เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ประตูรีโมทมีราคาที่ถูกลง 

วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของประตูรีโมท (History of Doors) แบ่งเป็น 4 ยุค ดังต่อไปนี้

 1. ยุคก่อนคริสต์สักราช (BC)

ยุค 3,000 ปี ก่อนคริสต์สักราช ทวีปยุโรปเริ่มต้นใช้งานประตูไม้

ยุค 2,000 ปี ก่อนคริสต์สักราช ทวีปเอเชียใช้งานประตูหิน

ยุค 587 ปี ก่อนคริสต์สักราช พระเจ้าซาโลมอน ผู้สร้างวิหารแห่งซาโลมอน ใช้แผ่น

ไม้มะกอกชุบด้วยทองคำ เพื่อใช้ปิดประตูวิหารในกรุงเยรูซาเลม

 1. ยุคคริสต์ศตวรรษ (Century AD)

คริสต์ศตวรรษที่ 1 นครโรมันโบราณปอมเปอีเริ่มต้นใช้งานประตูบานพับ และประตู

บานเลื่อน

คริสต์ศตวรรษที่ 4 นักวิชาการชาวกรีกคิดและพัฒนาประตูอัตโนมัติเป็นครั้งแรก

คริสต์ศตวรรษที่ 5 ประเทศจีนคิดและพัฒนาให้ประตูอัตโนมัติ โดยใช้เซ็นเซอร์

เท้า

คริสต์ศตวรรษที่ 6 – 9 ทวีปยุโรปในสมัยกลางเริ่มต้นใช้งานทองแดง และสัมฤทธิ์ใน

การสร้างประตู

คริสต์ศตวรรษที่ 12 – 15 มีศิลปะในแกะสลักประตูด้วยความอ่อนช้อย สวยงาม ตาม

ศิลปะสมัยนั้น

 1. ยุคคริสต์ศักราช (AD)

ปี ค.ศ.1881 ประเทศเยอรมนีคิดและพัฒนาให้ประตูหมุน

ปี ค.ศ.1909 นักเคมีชาวอเมริกันคิดและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เป็นครั้งแรก

ปี ค.ศ.1932 นักวิจัย Owens – Illinois, Inc. (บริษัท โอเว่นส์ – อิลลินอยส์) เริ่มต้น

อุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส (Fiberglass)

ปี ค.ศ.1970 – 1979 อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุพอลิเมอร์ทั่วโลก มีความก้าวหน้า / ล้ำหน้า

กว่าอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กทั่วโลก

ปี ค.ศ.1981 บริษัท สเปเชียล – ลิท (Special – Lite, Inc.) เริ่มต้นสร้างประตูพลาสติ

กเสริมแรงด้วยเส้นใยเป็นครั้งแรก (Fiber Reinforced Polymer: FRP)

 1. ยุคปี 1982 – ปัจจุบัน

ตั้งแต่ปี 1982 เริ่มมีการผลิตประตูโดยใช้วัสดุที่มีความหลากหลาย เช่น ไม้จริง ไม้

เทียม WPC ไม้สำเร็จรูป ไม้ Engineer พลาสติก PVC (Polyvinyl 

Chloride) พลาสติก uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) อลู

มิเนียม หรือ กระจก เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2000 เริ่มมีการออกแบบประตูตามความชอบ / ความต้องการของผู้ใช้งาน 

หรือ ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตัวอย่างการออกแบบประตู 

เช่น Modern Style, Contemporary Style, Modern Classic Style 

Minimal Style, Loft Style เป็นต้น 

ตั้งแต่ปี 2005 เริ่มต้นการใช้งาน Digital Door Lock แพร่หลายกันมากขึ้น อีกทั้งยัง

มีการคิดและพัฒนา Smart Home Automation และ Internet of 

Things (IoT) เพื่อใช้ในการสั่งการอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงประตู

อัตโนมัติ

ส่วนประกอบและหน้าที่ / การทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของประตูรีโมท / ประตูไฟฟ้า

 1. มอเตอร์ไฟฟ้า มีหน้าที่รับคำสั่งการจากชุดควบคุม เพื่อควบคุมการเลื่อนเปิด – ปิดประตูอัตโนมัติ
 1. ชุดควบคุม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน มีหน้าที่รับคำสั่งการจากรีโมท เพื่อควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในการเลื่อนเปิด – ปิดประตูอัตโนมัติ
 1. ฟันเฟือง มีลักษณะเป็นฟันเลื่อย มีหน้าที่ในการเลื่อนเปิด – ปิดประตูไปด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน หรือ ด้านล่าง โดยอาศัยการทำงานของสะพานเฟืองชุบด้วยโลหะกัลวาไนซ์ ซึ่งมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีหน้าที่ช่วยให้การเปิด – ปิดประตูได้อย่างลื่นไหล และคล่องตัวมากขึ้น
 1. ระบบเซ็นเซอร์ มีหน้าที่รับสัญญาณ หากมีสิ่งของกีดขวางด้านหน้า และสั่งการให้ประตูรีโมทหยุดเคลื่อนที่และเลื่อนกลับไปทันที เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 1. สัญญาณรีโมท มีหน้าที่รับสัญญาณในการรับคำสั่งการ เพื่อควบคุมการเลื่อนเปิด – ปิดประตูอัตโนมัติ

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประตูรีโมท

 1. ประตูรีโมทที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียง คือ ประตูรีโมทของประเทศอิตาลี อีกทั้งยังเป็นประเทศซึ่งมีผู้ประกอบการในผลิตประตูรีโมทเป็นจำนวนมาก (ประเทศอิตาลี เปรียบเสมือนต้นกำเนิดของประตูรีโมท)
 1. ประเทศไทยเริ่มต้นการใช้งานครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2535 โดยเลือกใช้งานประตูรีโมทที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีเป็นประเทศแรก เนื่องด้วยมีราคาไม่แพง อีกทั้งยังใช้ระบบไฟฟ้าระบบเดียวกันกับประเทศไทย

ประโยชน์ / ข้อดี ของประตูรีโมท 

 1. ช่วยให้ประหยัดเวลา และช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้น คือ ไม่ต้องเสียเวลาเปิดประตูด้วยตนเอง เพียงแค่เดินเข้าใกล้ประตูจะเปิดให้เองโดยอัตโนมัติ เช่น สำหรับใช้ในห้างสรรพสินค้า หากต้องการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก หรือ สำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล สำหรับใช้ในการเข็นรถผู้ป่วย เป็นต้น ตัวอย่างประตูรีโมท เช่น ประตูอัตโนมัติ No Touch Switch M-238M
 1. ช่วยลดการสัมผัสประตูโดยตรง หรือ ช่วยในการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน เชื้อโรคต่าง ๆ หรือ โรคฝีดาษลิง (MONKEYPOX)
 1. ช่วยลดเสียงรบกวน เนื่องด้วยประตูรีโมทมีกลไกในการเก็บเสียงการทำงานของมอเตอร์ ทำให้ไม่เป็นการรบกวนการทำงาน / บรรยากาศ / สภาพแวดล้อม
 1. หากเลือกใช้ประตูรีโมทแบบ Double Door คือ ประตูที่มี 2 ชั้น ช่วยป้องกันฝุ่นละอองเข้ามาภายในอาคารได้ดี
 1. ประตูรีโมทช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ / ยกระดับ / ความสวย / ความทันสมัยของสถานที่นั้น ๆ 
 1. ประตูรีโมทมีโครงสร้างที่แข็งแรง เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน มีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถออกแบบให้ใช้งานร่วมกับรั้วบ้านได้ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้ เช่น การสั่งการเปิด – ปิดประตูได้อย่างทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

บริการติดตั้ง ซ่อม ประตูรีโมท มอเตอร์ประตู บริการถึงบ้านภายใน 1 ชม. ทั่วกทมและปริมณฑล
ประกันงาน ซ่อม 3 เดือน งานติดตั้ง 1 ปี
โดยบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ประตูรีโมทมีปัญหา Pa2remote.Com ยินดีให้คำปรึกษาฟรีโดยช่างที่มีคุณภาพ

โทร : 0952062066
Line : @Patwo
Email : Pa2remote@Hotmail.Com